Pomen fakultet je v zadnjih letih izredno zrasel, tudi obiskanost je čedalje višja

Veliko današnjih dijakov, po opravljeni srednji šoli še niso pripravljeni delati redne službe, zato se odločijo nadgraditi svoje znanje z obiskovanjem fakultete, kar jih kasneje lahko še kako pomaga. 

Nekatere službe danes, pa že v začetku zahtevajo, da ima delavec dodatno izobrazbo fakultete, kar je lahko tudi obvezen faktor za nadaljnjo napredovanje delavnega mesta. Tako se opazi, da veliko ljudi začne obiskovati fakultete, ko imajo že nekaj let službo, a zaradi pomankanja izobrazbe ne morajo napredovati. Takrat se odločijo povišati stopnjo izobrazbe z vpisom na fakulteto. 

Drugi razlog za vpis na fakulteto je lahko obvezen, saj je študent v preteklosti obiskoval gimnazijo, katera pa sama po sebi ne zadošča kot strokovna izobrazba, ter se je potrebno nadaljnjo izobraževati na kateri izmed fakultet. 

Pomen fakultet je v zadnjih letih izredno zrasel, tudi obiskanost je čedalje višja

Izobrazba lahko traja 2 do 3 leta, odvisno od programa, opcija pa je tudi dodatno izobraževanje 2h let v obliki 3+2. Med študijem si študentje na fakulteti pridobijo ocene med 1 in 10, kjer ocena 6 in dalje predstavlja pozitivno oceno, kar pomeni opravljen izpit. Izpiti se opravljajo dvakrat na leto med izpitnim obdobjem, nekateri predmeti pa imajo možnost oprave izpita z več kolokviji, kar pomeni manjši obseg snovi za posamezen kolokvij. 

Po končani fakulteti, študente čaka diplomska naloga, kjer si morajo izbrati določeno temo, jo natančno obdelati, ter sestaviti diplomsko nalogo, tako da temo predstavijo, naredijo analizo ter tudi kakšne teste v obliki anket. Ko to nalogo uspešno opravijo in pred komisijo zagovarjajo, si pridobijo šesto stopnjo izobrazbe.  

Po opravljeni fakulteti, je možno tudi nadaljnjo izobraževanje, v obliki magisterija in doktorata, za katera pa je potrebno še par let vloženega truda.